Acerca de

ליווי התפתחותי בשנה הראשונה

בשביל מה צריך את זה?

התנועה מאפשרת למידה וחקירה ובכך מהווה חלק בלתי נפרד מכל מערכות הגוף והכרחית להמשך ההתפתחות. במהלך השנה הראשונה נבנים הקשרים במוח התינוק. אלה יהוו בסיס להמשך התפתחותו וישפיעו על מהלך חייו. זהו חלון הזדמנויות בו נשאף לחשוף את התינוק למגוון דרכי תנועה, מרקמים, צלילים ומגעים שדרכם התינוק חווה את העולם ולומד להתנהל בו.

מה אנחנו עושים?

בסדנאות המחולקות לשלבי ההתפתחות השונים, נחווה ונלמד את צרכי התינוק בכל שלב, סוגי מגעים מרגיעים ומזינים, תנועה במרחב ועוד נושאים.

חלוקה לסדנאות:

                             מגלים עולם לגילאי 0-4 חודשים

            נלמד נושאים שונים:

                             אחיזה ונשיאה

                             שימוש בסוגי מגעים כאמצעי לגירוי והתפתחות

                             הקלה על כאבי גזים

                             דרכים להקלה בשכיבה על הבטן והרמת הראש

                             הכרת גבולות הגוף

 

                                                 

                             מתגלגלים לגילאי 4-6 חודשים

          נלמד את הנושאים:

                             מעברים מהגב לבטן ומהבטן לגב

                             חידוד קשר עין-יד

                             הדגשת פיתול הגו וזחילת ציר

                             איזון הגוף במנחים שונים

 

 

                              זוחלים 6-9

          נלמד את הנושאים:

                             ארגון חלקי הגוף כהכנה לזחילת גחון וזחילת שש

                             התרוממות על הברכיים ומעבר מעל מכשולים

                             איזון במנחים שונים

                             משחקי תנועה ויצירת הזדמנויות

                             פרפרים 9-12

           נלמד את הנושאים:

                             בשלב זה של ההתפתחות ניתן הזדמנות לייצר תנועה במרחב.

                             ניצור מסלולים

                             נסתקרן באמצעים קוליים, ויזואליים וחושיים

                             נחוש את גופנו מתאזן במצבים שונים