Acerca de

השתלמות למובילות וצוות הגן 

ילדים בגיל הרך לומדים להכיר את העולם דרך החוויה החושית. דרך הגוף מתרחשת למידה של תהליכים פנימיים. שאלת האני מתבהרת ככל שגופם חווה יותר חוויות וככל שמקבל יותר תגובה מהסביבה.

חשיפת הילד לפעילות גופנית בעלת חשיבות גם לשמירה על בריאותו הנפשית והפיסית וגם ללמדו כלים לשמירה על בריאותו בעתיד.

לצערנו כיום מגפת ההשמנה הולכת וגדלה והסיבה לה ככל הנראה באכילה עודפת יחד עם חוסר בפעילות גופנית מספקת.

כ-40% מהילדים עם עודף משקל יגדלו להיות מבוגרים עם עודף משקל ולנו, אנשי החינוך, הפוגשים את הילד שעות רבות מהיום, תפקיד מרכזי במיגור התופעה.

 

אפשר, רצוי וכדאי לשלב תכנים המשלבים פעולות מוטוריות בסביבת הילד על ידי הצוות החינוכי העוטף אותו.

שיגדל להיות ילד בריא ומבוגר עם הרגלים בריאים.

 

ההשתלמות כוללת 2-5 מפגשים והנושאים הנלמדים בה הם:

 

לימוד הצרכים המוטוריים והסנסו-מוטוריים בגיל הרך

הכרת התנועות הבסיסיות הקיימות בגילאי הגן וחיזוקן במידת הצורך

כלים מעשיים לקידום התנועה במרחב הגן החל ממחר!

חינוך לשלומות (קיום חצר פעילה ומרחב בטוח(

שילוב התנועה בעולמות התוכן השונים ויצירת למידה משמעותית.

זיהוי ומיפוי צרכים אצל הלומדים

חשיפה לדרכי לימוד שונות

שימוש באמצעים הקיימים בגן לצורך הפעילות