Acerca de

תנועה וליווי התפתחותי בגני ילדים

תנועה וליווי התפתחותי בגני ילדים

תנועה וליווי התפתחותי בגני ילדים 0-3

משחקי תנועה בגן הילדים 3-6

למה זה חשוב?

התנועה מאפשרת למידה וחקירה ובכך מהווה חלק בלתי נפרד מכל מערכות הגוף והכרחית להמשך ההתפתחות. במהלך השנה הראשונה נבנים הקשרים במוח התינוק. אלה יהוו בסיס להמשך התפתחותו וישפיעו על מהלך חייו. זהו חלון הזדמנויות בו נשאף לחשוף את התינוק למגוון דרכי תנועה, מרקמים, צלילים ומגעים שדרכם התינוק חווה את העולם ולומד להתנהל בו.

ממה מורכב השיעור?

בשיעור הדגש נע בין מרכיבים שונים בהתאם לשלבי ההתפתחות בהם חברי הקבוצה נמצאים. בין היתר: שכיבה על הבטן, התהפכות, הכרת גבולות הגוף, קשרים עיצביים: עין- יד, הצלבות ועוד.

התינוק/פעוט חווה ומתנסה בתנועה, מגע, צלילים ואביזרים שונים ומגוונים. השיעור מלווה בהסבר והדגמה לצוות המטפל ומספק כלים להתנהלות היומיומית.

מדוע משחק?

המשחק התנועתי בגיל הרך מפתח יצירתיות, יכולות מוטוריות, חברתיות ולימודיות וכל אלה מסייעים לילד בהתפתחותו הרגשית, בהתמודדות עם מצבים הדורשים ויסות עצמי וניהול קונפליקטים פנימיים וחיצוניים .

מחקרים שנעשו אודות השפעת התנועה על הזיכרון והלמידה מצאו שהלמידה האקטיבית משנה את האופן בו המוח עובד והילדים מראים יכולות קוגניטיביות טובות יותר לאחר למידה זו מאשר על ידי צפייה.

 

ממה מורכב השיעור?

בשיעורים המועברים במהלך השנה התלמידים נחשפים למשימות, אביזרים וקצבים משתנים. השיעורים מלווים בצלילים, ריקודים, משחקונים, חינוך לתנועה המפתחים יצירתיות ולימוד דפוסי תנועה בסיסיים ופיתוח קשרים של עין-יד, עין רגל, שיווי משקל, מוטוריקה גסה ועדינה, גבולות ומרחבים ושיום אברי גוף.

השיעור מאפשר יצירת הזדמנויות ללמידה חווייתית ויעילה תוך חיבור לעולמם המוכר של הילדים. ניתנת התייחסות לעונות השנה, חגים, מועדים מיוחדים ולתכנים הנלמדים בגן.