מה אנשים אומרים

"ממש התנ"ך להורות לשנים הראשונות."

תמי ליבנה, משקמת יחסים בין מתבגרים להורים